Systematisk Problemlösning

Att systematiskt hitta, analysera och åtgärda problem är ett bra sätt att komma åt alla problem.

Vi lär oss under kursen olika verktyg att på ett bra sätt ta tag i problemen och eliminera dem.