SMED

Single Minute Exchange of Die
SMED är ett verktyg eller metod för att få ner omställningstiderna i en process.
Vad är en omställning?
En omställning är hela processen för att ändra en maskin eller linje från att producera en detalj till en annan
Er uppgift på kursen blir att reducera omställnings tiden på en maskin, genom att använda presenterad SMED teknik. Ni filmar, analyserar och förbättrar resultatet.
Fördelar med SMED 

Bättre kvalitet
Standardiserat arbetssätt, samt eliminering av problem och störningar
Lägre kostnad
Mindre kassationer och buffertar
Bättre flexibilitet
Snabbare omställning till olika produkter
Bättre utnyttjande av utrustning
Möjlighet att öka produktionen
Kortare ledtid
Mindre processvariation