Operatörsunderhåll

Åtgärda roten till problemen och skaffa ägarskap till utrustningen
” Ledningen inser det självklara faktum att det är operatörerna som uppfattar maskinernas kondition och kan förhindra störningar och haverier. Utan samarbete med operatörerna  kan inget grundläggande underhåll skapas”
CENTRUM I FÖRBÄTTRINGSAKTIVITETERNA ÄR ARBETSPLATSEN OCH DET ARBETE SOM  UTFÖRS DÄR,
INTE TEORIER
OCH SKRIVBORDSLÖSNINGAR
På kursen går vi igenom alla steg och sen får ni en praktisk praktisk uppgift att på tilldelad maskin genomföra steg 1-3 i operatörsunderhåll, med fokus på personsäkerhet och driftsäkerhet.