En veckas teoretisk/praktisk utbildning inom konceptet LEAN

Kursen innefattar beskrivning och användande av ett antal Leanverktyg.

Att på ett systematiskt sätt få med sig hela företaget på ett förbättringsarbete är lösningen för att nå en bestående förändring. Det spelar ingen roll om man vill nå högre utrustningseffektivitet eller bättre kvalitet, det behövs ett medvetet och strukturerat förbättringsarbete för att lyckas.
Leanskolan är en både teoretisk och praktisk utbildning i några av de vanligaste verktygen inom Lean. Att prova på metoderna och arbeta i grupp med andra företag, ger en större möjlighet att klara av ett införande i det egna företaget. 
Arbetsform
Utbildningen lägger stor vikt vid praktiskt bruk av Lean verktyg i verklig fabriks miljö. Med faktiska arbetsuppgifter på maskiner i produktionen. Alla arbetsuppgifterna bedrivs i fasta grupper under hela veckan, deltagarna vill genom gruppuppgifter få praktisk erfarenhet av de olika verktygen. Samtliga grupp uppgifter kommer att presenteras av gruppen efter genomförd uppgift. Utbildningen avslutas med en presentation för företags ledningen.
Deltagarna skall också göra en plan för hur man skall gå vidare i sin egna hemma verksamhet.  Detta kommer att följas upp av kurs ledarna i efterhand.

Varför Lean?

Många tillverkande företag idag befinner sig i en hård konkurrenssituation. Man behöver hela tiden förbättra effektivitet och kvalitet för att kunna behålla och öka marknadsandelarna. Ofta vilar den här uppgiften på ett fåtal personers axlar, vilket gör att man inte hinner med att ta hand om alla processer i ett företag. I tillverkande företag är det vanligt att  den s k ”totaleffektiviteten” på maskiner och utrustningar ligger mellan 40-60%.Dvs. ungefär halva tiden står utrustningen stilla. Detta mycket på grund av att man inte involverat hela företagets personal i ett systematiskt förbättringsarbete. Ser man till andelen värdehöjande arbete i föreaget är nivåeran oftast ännu lägre, d.v.s. man gör en massa saker som kunden egentligen inte är beredd att betala för. När det gäller flödet av produkter är det samma sak, den största delen tiden går åt till väntan och transporter och bara en del till värdehöjning.

I dessa metoder identifierar man förlusterna och dess orsaker, sätter mål för förbättringen och väljer de vertyg och metoder man vill använda för att eliminera orsaken och engagera hela företaget i förbättringsprocessen.