Värdeflöden & Förlustanalys
Vad säger förlusterna mig och vad kan jag göra med dem

Vad är en förlust?
En händelse i produktionen som gör att vi;
• Tappar pengar
• Missar en leverans
• Gör en kund besviken
En ledare behöver ett verktyg som gör det möjligt att ta kontroll över produktionen?
Något som berättar:
Vad är problemet ?
Var uppstår problemet ?
När uppstår problemet ?
Vi måste möjliggöra för våra ledare att ta rätt beslut och leda effektivt.
Kursen går igenom tre modeller för detta. Enkel vädeflödesanalys där vi ser på flöde och ledtid, OEE-analys av förluster i automatiska processer och observation och identifikation av de sju förlusterna, som är en mer generellt angreppssätt.Dessa verktyg lär vi oss att använda vid förlustanalys och målstyrning. Vi får också lära oss och öva på att göra visuella analyser som hjälper oss att få en klar bild över situationen.

Den här dagen blir också utgångspunkten för resten av kursen då vi hela tide kopplar de åtgärder vi gör till det resultat vi vill ha.