Examen

Varje gruppuppgift redovisas och kommenteras av kursledning
I slutet av veckan har vi en redovisning för företagets ledning på det företag där vi har kursen.
Vi gör också ett teoretiskt prov och får diplom för genomförd utbildning.