5S ordning och reda

Varför ordning & Reda?
• Förbereder alla mentalt på förändringar
• Är en träning för större förändringar
• Ger stabilitet
• Ökar effektiviteten
• Förbättrar säkerhet, arbetsmiljö och hygien
• Visualiserar förändring för alla
• Visualiserar effektivitet och kvalitet för besökare
5S
1. Sortera (Seiri)
Avlägsna onödigt material och placera det på uppmärkta platser.
2. Systematisera (Seiton)
Märka material och placera det på uppmärkta platser.
3. Städa (Seiso)
Rengöra arbetsplatsen och utrustningen.
4. Se till (Seiketsu)
Analysera grundorsaker till smuts och upprätthålla ordningen genom att regelbundet genomföra 5S-aktiviteter.
5. Standardisera (Shitsuke)
Skapa regler och rutiner för upprätthållandet av 5 S.
Vi lär oss 5S ordning & reda, varför och hur, samt gör en visuell tavla över vårt arbete.